zuzen ukitzaile

Kurba bat puntu batean ukitu bakarrik egiten duen zuzena.

Sin. zuzen tangente.

zuzen tangentea

Urdinez zuzen ukitzaileak.

0 INGELESA

ing

0 ITALIERA

it

0 FRANTSESA

fr

0 GAZTELANIA

g

Def

Def

Def

Def