trazeria

Apaindura arkitektonikoa, harrian taillatutako lerro eta irudi geometrikoen konbinazioz osatua dena.

Zenbait eliza gotikoren trazeria adibideak.

0 INGELESA

tracery

0 ITALIERA

traforo

0 FRANTSESA

tracerie

0 GAZTELANIA

tracería

tracery

traforo

tracerie

tracería