puntzoi

Ikus puntzoi (tresna) eta puntzoi (egitura).