ponte

Bataioa hartzeko, elizetan egoten den ontzi handi oinduna, gehienetan harrizkoa.

Sin. bataiarri.

bataiarria

Hiru bataiarri adibide.

0 INGELESA

baptismal font

0 ITALIERA

fonte battesimale

0 FRANTSESA

fonts baptismaux

0 GAZTELANIA

pila bautismal

baptismal font

fonte battesimale

fonts baptismaux

pila bautismal