pareta

Hargin lanezko eraikuntza bertikala, halako luzera batekoa, bitarteak ixteko edo bereizteko, edo sabaiei edo goiei eusteko balio duena.

Ikus horma; holtz.

horma

Gela bateko paretak.

0 INGELESA

wall

0 ITALIERA

parete

0 FRANTSESA

mur

0 GAZTELANIA

pared

wall

parete

mur

pared