isuri

Teilatu eta kidekoen aldeetako bakoitza.

Sin. isurialde.

isurialde

Isuri biko teilatuak.

0 INGELESA

watershed

0 ITALIERA

versante

0 FRANTSESA

versant

0 GAZTELANIA

vertiente/pendiente

watershed

versante

versant

vertiente/pendiente