herri

Ikus herri (etxe multzo), herri (gizaki multzo), herri (publiko) eta herri (herrialde).