haga

Habea, zurezko pieza lodia, bereziki teilatuari eusteko zutabeen gainean ezartzen dena. Ikus gapirio.

Teilatu azpiko hagak.

0 INGELESA

beam

0 ITALIERA

trave

0 FRANTSESA

poutre

0 GAZTELANIA

viga

beam

trave

poutre

viga