gai

1 Gauzak osatzen dituzten materia motetako bakoitza.

2 Zerbait egiteko edo osatzeko behar diren gauzetako bakoitza.

Sin. material.

material

Eraikuntzako ohiko gaiak.

0 INGELESA

material

0 ITALIERA

materiale

0 FRANTSESA

matèriau

0 GAZTELANIA

materia/material

material

materiale

matèriau

materia/material