estolda-zulo

Galtzadan egindako irekidura, euri-urak eta hondakin urak estoldara hustutzen duena.

Hainbat estolda-zulo.

0 INGELESA

drain

0 ITALIERA

tombino

0 FRANTSESA

bouche d´égout

0 GAZTELANIA

sumidero/imbornal/boca de alcantarilla

drain

tombino

bouche d´égout

sumidero/imbornal/boca de alcantarilla