ateburu

Atearen gaineko aldea, oro har horizontala, alboko bi atalek eusten diotena eta haren gaineko kargari eusten diona.

Sin. ategain.

Harrizko, metalezko eta zurezko ateburuak.

0 INGELESA

lintel

0 ITALIERA

architrave

0 FRANTSESA

linteau

0 GAZTELANIA

dintel

lintel

architrave

linteau

dintel