armadura aurreatezatu

Hormigoiztatze-prozesu batean, hormigoiak trinkotasuna hartu aurretik, armadura-barrak tenkatze prozesua; ondoren jasan beharreko kanpo- eta barne-tentsio iraunkorrak berdintzeko egina.

Armadura aurreatezatuko hainbat irudi.

0 INGELESA

prestressed reinforcement

0 ITALIERA

armato precompresso

0 FRANTSESA

armature précontrainte

0 GAZTELANIA

armadura pretensada

prestressed reinforcement

armato precompresso

armature précontrainte

armadura pretensada