Ark.

Arkitektura hitzaren laburtzapena.

Ikus arkitektura.