alt.

altuera hitzaren laburtzapena.

Ikus altuera.