aldr.

aldiri hitzaren laburtzapena.

Ikus aldiri.