y ardatz

Erdigunetzat erabiltzen den lerro irudizkoa; sistema kartesiarrean y-ren balioak neurtzen duen ardatza.

Sin. ordenatu-ardatz

Hiru dimentsioko irudi baten ardatzak.

0 INGELESA

y axis

0 ITALIERA

asse y

0 FRANTSESA

y axe

0 GAZTELANIA

eje y

y axis

asse y

y axe

eje y

yarda

Luzera neurtzeko ingeles unitatea, 0,91 metroren baliokidea.

0 INGELESA

yard

0 ITALIERA

iarda

0 FRANTSESA

yard

0 GAZTELANIA

yarda

yard

iarda

yard

yarda

Young-en modulu

Young-en modulua edo elastikotasun-modulua material elastiko baten portaera ezaugarritzen duen parametro bat da, luzetarako tentsioaren eta tentsio horrek eragindako deformazioaren erlazioa adierazten du.

Sin. elastikotasun-modulua.

Elastikotasun modulua

Youngen moduluaren adierazpen matematikoa.

0 INGELESA

Young´s modulus

0 ITALIERA
modulo di elasticità
0 FRANTSESA

module de Young

0 GAZTELANIA

módulo de Young

Young´s modulus

modulo di elasticità

module de Young

módulo de Young

yurta

Asiako zenbait herri nomaden tradiziozko etxebizitza, solairu bakarrekoa, biribila, makila bilbatuz eta feltroz edo animalien larruz  erabiliz egina.

Mongoliako yurtak.

0 INGELESA

yurt

0 ITALIERA

iurta

0 FRANTSESA

yourte

0 GAZTELANIA

yurta

yurt

iurta

yourte

yurta