e.

etxe hitzaren laburtzapena.

Ikus etxe.

ebakidura

1 Solido bat plano batez ebakitzean sortzen den irudia.

2 Objektu bat plano batez ebakiko balitz sortuko litzatekeen irudia, objektu horren barne egitura erakusteko egiten dena.

Sin. sekzio.

ebakidura

Eraikin gotiko bateko hainbat ebakidura.

0 INGELESA

section

0 ITALIERA

sezione

0 FRANTSESA

coupe

0 GAZTELANIA

sección

section

sezione

coupe

sección

edergarri

Edertzen edo itxura hobetzen duen gauza.

Sin. apaingarri.

apaindura

Arkitektura elementuen edergarriak.

0 INGELESA

adornment/ornament

0 ITALIERA

ornamento

0 FRANTSESA

décor/ornement

0 GAZTELANIA

ornamento/adorno

adornment/ornament

ornamento

décor/ornement